info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.19, godz. 07:53
kontakt
GETIN

Komunikaty

12/07/19 17:47  brak uprawnień Rezerwa w Idea Banku obniży skonsolidowany wynik Getin Holdingu o 35,1 mln zł
17:32 GETIN: Informacja spółki zależnej o konieczności ujęcia rezerw
28/06/19 14:31  brak uprawnień Getin Holding nie zrealizował emisji obligacji; pozyskał środki na finansowanie z innych źródeł
14:25 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
31/05/19 10:53  brak uprawnień Getin Holding poprawił w I kw. wyniki za granicą, liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji
30/05/19 17:38 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/19 16:52 GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.
16:48 GETIN: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:40 GETIN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.
23/05/19 16:00 GETIN: Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ
17/05/19 14:51 GETIN: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
08/05/19 13:02 GETIN: Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.
06/05/19 14:46 GETIN: Powiadomienie o transakcji na obligacjach Getin Holding S.A.
02/05/19 15:46 GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
01/05/19 00:34  brak uprawnień Skonsolidowana strata netto Getin Holding w 2018 roku wyniosła 1,8 mld zł