info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.14, godz. 12:44
kontakt
GETIN

Komunikaty

24/09/19 09:46  brak uprawnień Sytuacja na rynkach zagranicznych Getin Holdingu stabilna, wyniki segmentu mogą być powtórzone
23/09/19 18:05  brak uprawnień Zysk netto grupy Getin Holding w II kw. '19 wyniósł 36,2 mln zł
17:17 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
16/09/19 15:23 GETIN: Zmiana terminu przekazania raportu okresowego
13/09/19 11:58  brak uprawnień GETIN HOLDING SA (1/2019) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk
12/07/19 17:47  brak uprawnień Rezerwa w Idea Banku obniży skonsolidowany wynik Getin Holdingu o 35,1 mln zł
17:32 GETIN: Informacja spółki zależnej o konieczności ujęcia rezerw
28/06/19 14:31  brak uprawnień Getin Holding nie zrealizował emisji obligacji; pozyskał środki na finansowanie z innych źródeł
14:25 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
31/05/19 10:53  brak uprawnień Getin Holding poprawił w I kw. wyniki za granicą, liczy na utrzymanie pozytywnych tendencji
30/05/19 17:38 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/05/19 16:52 GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.
16:48 GETIN: Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:40 GETIN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.
23/05/19 16:00 GETIN: Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ