info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 07:58
kontakt
GETIN

Komunikaty

29/06/20 18:19 GETIN: Rezygnacja Członka Zarządu
25/06/20 08:09  brak uprawnień Umowa Getin Holding dotycząca sprzedaży Idea Bank Ukraina uległa rozwiązaniu
07:53 GETIN: Rozwiązanie warunkowych umów sprzedaży akcji/udziału spółek zależnych od Emitenta
29/05/20 20:41 GETIN: Aktualizacja informacji poufnej
26/05/20 10:44  brak uprawnień Getin H. ostrożnie optymistyczny co do wpływu pandemii na portfele kredytowe jego banków
08:25  brak uprawnień Strata netto grupy Getin Holding w I kw. '20 wyniosła 200,6 mln zł, wynik pod wpływem rozliczenia sprzedaży Carcade
07:31 GETIN: GETIN formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
15/05/20 14:56  brak uprawnień M.W. Trade wypłaci 2,1 zł dywidendy na akcję
05/05/20 17:23 GETIN: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 5 maja 2020 r.
17:15 GETIN: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 maja 2020 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta
24/04/20 17:22  brak uprawnień Getin Holding chce wypłaty 2,1 zł dywidendy przez M.W. Trade
08/04/20 16:41  brak uprawnień GETIN HOLDING SA (1/2020) Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk
16:40 GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
01/04/20 11:14  brak uprawnień Banki w grupie Getin H. zachowują płynność; jest ryzyko braku sfinalizowania sprzedaży aktywów na Ukrainie
08:32  brak uprawnień Zysk netto grupy Getin Holding w 2019 roku wyniósł 101,3 mln zł