info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 02:33
kontakt
FAMUR

Komunikaty

29/07/21 22:46  brak uprawnień FAMUR SA (1/2021) FAMUR Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
26/07/21 18:09 FAMUR S.A.: Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki - aktualizacja
20/07/21 15:28  brak uprawnień NWZ Famuru zdecyduje ws. skupu akcji własnych
15:14 FAMUR S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta
16/07/21 23:13  brak uprawnień Famur podniósł limit finansowania segmentu fotowoltaiki do maksymalnie 500 mln zł
22:04 FAMUR S.A.: Umowa inwestycyjna z TDJ w obszarze fotowoltaiki - aktualizacja
22:00 FAMUR S.A.: Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z TDJ Equity I Sp. z o.o.
29/06/21 11:44  brak uprawnień Famur dostarczył certyfikaty, kontrahent nie będzie żądał zwrotu zaliczek i zapłaty kary umownej
11:15 FAMUR S.A.: Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. - realizacja porozumienia i przekazanie certyfikatów
25/06/21 11:34 FAMUR S.A.: Kontrakt z Polskie Maszyny Group sp. z o.o. z dnia 18 listopada 2020 r. - zawarcie porozumienia
23/06/21 14:25  brak uprawnień Oferta Famuru o wartości ok. 20 mln euro wybrana na dostawy do kopalni w Rosji
14:16 FAMUR S.A.: Wybór oferty Emitenta na dostawy do AO "SUEK-Kuzbass"
22/06/21 17:58 FAMUR S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
17:54 FAMUR S.A.: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 22 czerwca 2021 r
17:51 FAMUR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 22.06.2021 r.