info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 16:30
kontakt
INTERSPO

Komunikaty

05/01/21 15:47 INTERSPORT S.A.: Przychody za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
30/12/20 19:27 INTERSPORT S.A.: INTERSPORT S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
12:54 INTERSPORT S.A.: Rezygnacja członka Zarządu Spółki.
28/12/20 15:36 INTERSPORT S.A.: Czasowe zamknięcie sklepów INTERSPORT w galeriach handlowych
15/12/20 14:39 INTERSPORT S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze roku obrotowego 2020-2021.
09/12/20 13:49 INTERSPORT S.A.: Aneks do umowy Alior Bank S.A.
02/12/20 13:09 INTERSPORT S.A.: Konwersja akcji imiennych uprzywilejowanych.
30/11/20 22:12  brak uprawnień INTERSPORT POLSKA SA (3/2020) Powołanie na nową kadencję członków Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń i Nominacji działających w ramach Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A..
26/11/20 17:41  brak uprawnień INTERSPORT POLSKA SA (2/2020) Intersport Polska Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:44 INTERSPORT S.A.: Odwołanie prokury łącznej.
25/11/20 17:31 INTERSPORT S.A.: Powołanie na nową kadencję członków Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A.
14:46 INTERSPORT S.A.: WZA - lista akcjonariuszy powyżej 5%
14:10 INTERSPORT S.A.: Treść uchwał powziętych na WZA 25.11.2020 r.
24/11/20 21:41 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w sprawie zmiany stanu posiadania akcji i głosów.
21:27 INTERSPORT S.A.: Zawiadomienie członka Rady Nadzorczej w sprawie zmiany stanu posiadania akcji i głosów.