info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 18:25
kontakt
GEOTRANS

Komunikaty

22/03/23 17:47 GEOTRANS S.A.: Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
17/03/23 08:03  brak uprawnień GEOTRANS SA (2/2023) Raport roczny za 2022 rok obrotowy
09/03/23 14:58 GEOTRANS S.A.: Nałożenie na spółkę administracyjnej kary pieniężnej
07/02/23 15:46 GEOTRANS S.A.: Nabycie udziałów w spółce Recycling Hub sp. z o.o. oraz Eco-Waste Hub sp. z o.o.
30/01/23 14:03 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego
27/01/23 14:15  brak uprawnień GEOTRANS SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 r.
18/01/23 13:28 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania
10/01/23 15:34 GEOTRANS S.A.: Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej oraz zmiany profilu jej działalności
29/12/22 14:58 GEOTRANS S.A.: Podpisanie umowy sprzedaży
21/12/22 12:05 GEOTRANS S.A.: Wybór oferty Spółki w postępowaniu przetargowym
07/12/22 14:17 GEOTRANS S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej oraz zmiana profilu jej działalności
05/12/22 12:33 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
30/11/22 17:37 GEOTRANS S.A.: Podjęcie decyzji dotyczącej inwestycji bieżących nadwyżek gotówkowych spółki
10/11/22 07:54  brak uprawnień GEOTRANS SA (10/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 r.
14/10/22 11:00 GEOTRANS S.A.: Zawarcie umowy o istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych