info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 19:52
kontakt
RESBUD

Komunikaty

17/03/23 12:04 RESBUD SE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 kwietnia 2023 roku.
08/02/23 13:50 RESBUD SE: Zawarcie umów z nowym audytorem - Firmą Audytorską INTERFIN Sp. z o.o.
26/01/23 14:28 RESBUD SE: Informacja o zmianie Państwa Macierzystego
12/01/23 16:13 RESBUD SE: Raport bieżący nr 2/2023 - Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku
09/01/23 17:34 RESBUD SE: Informacja dotycząca działań w zakresie spółek zależnych RESBUD SE.
29/12/22 16:27 RESBUD SE: Raport bieżący nr 24/2022: Korekta numeracji raportu bieżącego nr 23 /2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. Current Report no. 24/2022: Correction of the numbering of Current Report no. 23 /2022 dated December 29, 2022.
15:51 RESBUD SE: Raport bieżący nr 23/2022: Rejestracja siedziby Spółki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Current Report no. 23/2022: Registration of the Company's registered office in the Republic of Poland
29/11/22 13:11 RESBUD SE: Raport bieżący nr 23/2022: Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora rynku dla akcji Emitenta Current report no. 23/2022: Change of the entity acting as a market maker for the Issuer's shares
23/11/22 12:49 RESBUD SE: Temat: Informacja dotycząca składu akcjonariatu RESBUD SE. Subject: Information on the composition of the shareholders of RESBUD SE.
22/11/22 13:27 RESBUD SE: Temat: Rozwiązanie umowy z dotychczasowym audytorem - KPMG Baltics OÜ Subject: Termination of contract with previous auditor - KPMG Baltics OÜ
18/11/22 11:58 RESBUD SE: Raport bieżący nr 20/2022: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Current Report No. 20/2022: Changes in the composition of the Supervisory Board.
11:47 RESBUD SE: Raport bieżący nr 19/2022 - Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku.Current Report No. 19/2022 - Information for shareholders on the conduct of the Annual General Meeting convened for November 17, 2022.
26/10/22 09:51 RESBUD SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 17 listopada 2022 roku. Notice on convening an Annual General Meeting of Shareholders of RESBUD SE as at 17 th of November 2022.
19/10/22 15:19 RESBUD SE: RESBUD SE
07/10/22 14:45 RESBUD SE: Raport audytora z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego RESBUD SE za 2021 rok Auditor's report on the audit of the consolidated financial statements of RESBUD SE for 2021