info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.20, godz. 22:15
kontakt
EMPLOCITY

Komunikaty

14/02/24 23:34 brak uprawnień EMPLOCITY SA (3/2024) Raport Okresowy za IV kwartał 2023 roku
02/02/24 16:51 brak uprawnień EMPLOCITY SA (2/2024) Wybór biegłego rewidenta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024
24/01/24 20:22 brak uprawnień EMPLOCITY SA (1/2024) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
14/11/23 20:09 brak uprawnień EMPLOCITY SA (24/2023) Raport okresowy za III kwartał 2023 roku
09/11/23 20:27 Emplocity S.A.: Zawarcie istotnej umowy
25/10/23 18:27 brak uprawnień EMPLOCITY SA (23/2023) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 25.10.2023r.
18:15 Emplocity S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym WalnymZgromadzeniu w dniu 25.10.2023r.
10/10/23 19:26 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EMPLOCITY S.A.
03/10/23 17:21 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki EMPLOCITY S.A.
27/09/23 17:47 brak uprawnień EMPLOCITY SA (22/2023) Zwołanie NWZA na dzień 25 października 2023 roku
17:35 Emplocity S.A.: Zwołanie NWZA na dzień 25 października 2023 roku
14/09/23 12:16 Emplocity S.A.: Podpisanie listu intencyjnego o współpracy
14/08/23 00:08 brak uprawnień EMPLOCITY SA (21/2023) Raport Okresowy za II kwartał 2023 roku
01/08/23 17:59 brak uprawnień EMPLOCITY SA (20/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023r.
24/07/23 17:33 brak uprawnień EMPLOCITY SA (19/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect