info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.29, godz. 19:18
kontakt
PJPMAKRUM

Komunikaty

23/01/24 08:20 PJP MAKRUM S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres 01.01-31.12.2023 r.
12/01/24 11:53 PJP MAKRUM S.A.: Korekta raportu Rb 1/2024: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
11/01/24 15:28 PJP MAKRUM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 r.
20/11/23 17:06 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu kwartalnego
16/10/23 08:47 PJP MAKRUM S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01-01 do 30-09-2023 roku
08/09/23 17:01 PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu półrocznego
PJP MAKRUM S.A.: PJP MAKRUM S.A. formularz raportu półrocznego
11/07/23 15:55 PJP MAKRUM S.A.: Szacunkowa wysokość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za okres od 01-01 do 30-06-2023 roku
05/07/23 15:15 PJP MAKRUM S.A.: Informacja o dywidendzie ze spółki zależnej Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.
26/06/23 14:59  brak uprawnień PJP Makrum wypłaci 0,51 zł dywidendy na akcję
14:51 PJP MAKRUM S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dn. 26.06.2023 r.
PJP MAKRUM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26.06.2023 r.
14:50 PJP MAKRUM S.A.: Informacje na temat dywidendy
22/06/23 17:09 PJP MAKRUM S.A.: Zawarcie umowy na budowę budynków mieszkalnych przez Projprzem Budownictwo Sp. z o.o.