info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 16:43
kontakt
LESS

Komunikaty

17/01/24 09:46 LESS: Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024 oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających kwartalną informację finansową Emitenta
29/11/23 23:27 LESS: LESS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
21/11/23 14:42 LESS: Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2023 roku
10/10/23 14:04 LESS: Powołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
02/10/23 21:51  brak uprawnień Less zakończył negocjacje w sprawie kupna spółki z branży medtech i nowych technologii
21:22 LESS: Zakończenie negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji oraz decyzja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych
29/09/23 20:21 LESS: LESS formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
14/09/23 20:02 LESS: Otrzymanie pisma w sprawie potencjalnego roszczenia
06/09/23 10:39 LESS: Powołanie Prezesa Zarządu
10:37 LESS: Powołanie Członków Rady Nadzorczej
29/08/23 19:18 LESS: Wstrzymanie projektów operacyjnych spółki Countme sp. z o.o.
19:03 LESS: Rezygnacja członków Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Spółki
11/08/23 14:44 LESS: Zawiadomienie akcjonariusza dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki
08/08/23 17:56 LESS: Podpisanie listu intencyjnego oraz informacja o rozpoczęciu negocjacji w celu ustalenia warunków znaczącej inwestycji
27/07/23 14:51 LESS: Rejestracja zmian w Statucie Emitenta