info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.03, godz. 16:08
kontakt
GHYDROGEN

Komunikaty

22/11/23 19:01 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Wniesienie skargi na działalność organu administracji publicznej - Komisję Nadzoru Finansowego
16/11/23 22:45 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Rozpoczęcie współpracy w zakresie budowy farm fotowoltaicznych o dużych mocach
14/11/23 20:06  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (16/2023) Raport okresowy Spółki za III kwartał 2023 r. Global Hydrogen Spółka Akcyjna
09/11/23 21:36  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (15/2023) Zmiana składu Zarządu Spółki
00:19 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 listopada 2023 roku
08/11/23 23:47  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (14/2023) Zmiana składu organów Spółki
23:43  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (13/2023) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 8 listopada 2023 roku
03/11/23 19:41  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (12/2023) Rejestracja zmiany Statutu Spółki
06/10/23 20:17 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 listopada 2023 r.
19:51  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (11/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 listopada 2023 r.
03/10/23 15:39  brak uprawnień GLOBAL HYDROGEN SA (10/2023) Informacja o zmianie danych adresowych Spółki
22/09/23 21:07 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 19 MAR (transakcja wykonana przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze)
21:03 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów
20:58 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów
20:53 GLOBAL HYDROGEN S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o przekroczeniu progów w ogólnej liczbie głosów