info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 13:52
kontakt
HIPROMINE

Komunikaty

22/09/22 15:35 HiProMine S.A.: Uzyskanie ochrony patentowej przez Brazilian National Institute of Industrial Property na wynalazek HiProMine S.A.
21/09/22 08:25 HiProMine S.A.: Uzyskanie ochrony patentowej od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na wynalazek HiProMine S.A.
19/09/22 12:36  brak uprawnień HiProMine zakończyła pierwszy etap budowy nowego Centrum Genetycznego
12:18 HiProMine S.A.: Zakończenie pierwszego etapu budowy nowego Centrum Genetycznego HiProMine w Robakowie
16/09/22 17:31  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J i M spółki HIPROMINE S.A.
31/08/22  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz M spółki HIPROMINE S.A.
17/08/22 21:13  brak uprawnień HIPROMINE SA (5/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2022 r.
19:20 HiProMine S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 sierpnia 2022 r.
18:41 HiProMine S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17 sierpnia 2022 r.
16/08/22 09:04  brak uprawnień HIPROMINE SA (4/2022) Raport kwartalny spółki HiProMine S.A. za II kwartał 2022 roku
10/08/22 17:21  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - HIPROMINE
25/07/22 12:03  brak uprawnień HIPROMINE SA (3/2022) Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?
19/07/22 14:43  brak uprawnień HIPROMINE SA (2/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 17 sierpnia 2022 r.
14:35 HiProMine S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 17 sierpnia 2022 r.
14/07/22 11:02  brak uprawnień Kurs akcji HiProMine wzrósł w debiucie na NewConnect o 15 proc.