info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:50
kontakt
INTERFER

Komunikaty

09/08/22 10:05 INTERFERIE S.A.: Rejestracja zmian Statutu
01/08/22 12:10 INTERFERIE S.A.: Wstępny wynik finansowy INTERFERIE S.A. za I półrocze 2022 roku
11:33 INTERFERIE S.A.: Informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej Spółki powołanego dnia 29.07.2022 roku przez Walne Zgromadzenie Spółki
31/07/22 20:28 INTERFERIE S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
29/07/22 12:17 INTERFERIE S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
12:07 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
05/07/22 14:09 INTERFERIE S.A.: Informacja o złożeniu w Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o wycofanie z obrotu akcji Emitenta
28/06/22 14:23 INTERFERIE S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A.
14:07 INTERFERIE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
01/06/22 16:54 INTERFERIE S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16:34 INTERFERIE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
25/05/22 17:03 INTERFERIE S.A.: Zawiadomienie o nabyciu akcji w drodze przymusowego wykupu i zmianie dotychczas posiadanego udziału o ponad 1 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
19/05/22 09:33 INTERFERIE S.A.: Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie notowań
08:30  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki INTERFERIE S.A.
08:22  brak uprawnień Polski Holding Hotelowy ogłasza przymusowy wykup akcji spółki Interferie po 8,71 zł/szt