info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:26
kontakt
ETNASOFT

Komunikaty

21/07/22 20:11 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
20:08  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (29/2022) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 21 lipca 2022 roku
29/06/22 17:01 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
16:56  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (28/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta w dniu 29 czerwca 2022 roku
27/06/22 16:53  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (27/2022) Podjęcie przez Zarząd Emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego
24/06/22 16:56 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 lipca 2022 roku
16:50  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (26/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 21 lipca 2022 roku
23/06/22 19:58 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawiadomienia otrzymane w trybie art. 87 Ustawy o ofercie publicznej o zawarciu porozumienia akcjonariuszy
18:35  brak uprawnień GPW: Komunikat - ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES
22/06/22 17:58 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zakończenie przeglądu opcji strategicznych
17:38 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z głównymi akcjonariuszami Emitenta
07/06/22 16:40  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (25/2022) Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
06/06/22 20:25  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (24/2022) Informacja o rezygnacjach Członka Rady Nadzorczej delegowania do czasowego wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu oraz z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitent
02/06/22 17:31 CAMBRIDGE CHOCOLATE TECHNOLOGIES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2022 roku
17:29  brak uprawnień ETNA SOFTWARE TECHNOLOGIES SA (23/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2022 roku