info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.06, godz. 22:05
kontakt
IFSA

Komunikaty

24/11/23 20:02 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego
17/10/23 17:24 INVESTMENT FRIENDS SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023/2024. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2023/2024).
09/10/23 21:14 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE
20:54 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE
05/10/23 19:27 INVESTMENT FRIENDS SE: Zmiana terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2022-2023. (Change in the date of publication of yearly financial report for the financial year 2022/2023).
28/09/23 20:08 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu 13/2022 Harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy 2022/2023. (Correction of the report no. 13/2022. The schedule of publication of the periodic reports for the financial year 2022/2023).
29/06/23 21:05 INVESTMENT FRIENDS SE: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.
21/06/23 17:55 INVESTMENT FRIENDS SE: Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends SE z dnia 21.06.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 21/6/2023.)
25/05/23 18:14 INVESTMENT FRIENDS SE: Korekta raportu nr 1/2023 - sprostowanie omyłki pisarskiej
24/05/23 19:31 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Investment Friends SE. (Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE)
28/04/23 18:57 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego
22/02/23 17:32 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu półrocznego
01/12/22 17:38 INVESTMENT FRIENDS SE: Informacja o rozliczeniu zobowiązań Emitenta wnikających z uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.04.2022 r. (Information on the settlement of the Issuer's liabilities resulting from the resolution of the Extraordinary General Meeting of 19/04/2022).
25/11/22 18:49 INVESTMENT FRIENDS SE: INVESTMENT FRIENDS SE formularz raportu kwartalnego
03/10/22 17:48 INVESTMENT FRIENDS SE: Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2022/2023. (Schedule for submitting periodic reports in the financial year 2022/2023).