info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:14
kontakt
SHEEPYARD

Komunikaty

08/08/22 22:07  brak uprawnień SHEEPYARD SA (15/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 r.
04/08/22 00:54  brak uprawnień SHEEPYARD SA (14/2022) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie / Zmiana siedziby i adresu Spółki
24/06/22 16:29  brak uprawnień SHEEPYARD SA (13/2022) Uzupełnienie raportu nr 12/2022 z dn. 23.06.2022 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
23/06/22 22:42  brak uprawnień SHEEPYARD SA (12/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
16:39 EUROHIT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r.
16:31  brak uprawnień SHEEPYARD SA (11/2022) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
06/06/22 18:08  brak uprawnień GPW: komunikat - SHEEPYARD
27/05/22 10:40  brak uprawnień SHEEPYARD SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.
10:36 EUROHIT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 23 czerwca 2022 r.
19/05/22 09:20  brak uprawnień SHEEPYARD SA (9/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D
16/05/22 23:50  brak uprawnień SHEEPYARD SA (8/2022) Zmiany w składzie Zarządu
06/05/22 19:29 EUROHIT S.A.: Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie udziału w głosach
05/05/22 16:55 EUROHIT S.A.: Zawiadomienia o transakcjach zrealizowanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11:07 EUROHIT S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii D
04/05/22 19:24  brak uprawnień SHEEPYARD SA (7/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.