info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:42
kontakt
EKIPA

Komunikaty

09/08/22 23:57  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (11/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
06/08/22 18:13  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (10/2022) Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku ? objęcie obowiązkiem konsolidacji
30/06/22 23:16 EKIPA HOLDING S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego przez spółkę zależną i objęcie udziałów przez Emitenta
23:09 EKIPA HOLDING S.A.: Spłata pożyczki wobec Spółki
27/05/22 20:41  brak uprawnień GPW: komunikat - KRUK
00:04  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (9/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F
23/05/22 23:29  brak uprawnień EKIPA HOLDING SA (8/2022) Zmiany w składzie Zarządu Spółki
18/05/22 20:14 EKIPA HOLDING S.A.: Trzy zawiadomienia o zmianie udziału w głosach
17:31  brak uprawnień GPW: komunikat - zmiana firmy BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE SA na EKIPA HOLDING SA
14/05/22 00:32 EKIPA HOLDING S.A.: Zawiadomienie o transakcji zrealizowanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
13/05/22 16:54 EKIPA HOLDING S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie przydziału akcji serii F
11/05/22 20:07  brak uprawnień BBI SA (7/2022) Zmiana adresu, strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
20:01 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Zarejestrowanie przez Sąd połączenia Spółki z Ekipa Holding S.A. oraz zmiany firmy, podwyższenia kapitału zakładowego i zmian Statutu Spółki
10/05/22 22:49  brak uprawnień BBI SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
25/04/22 19:08 BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu