info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:41
kontakt
SAULETECH

Komunikaty

03/08/22 15:21 Saule Technologies S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022
06/07/22 11:22 Saule Technologies S.A.: Saule Technologies S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Saule S.A. umowy dotyczącej dostawy i wdrożenia pilotażowego PESL (ang. perovskite electronic shelf label) do referencyjnego obiektu handlowego AVIA i SPAR Express.
29/06/22 22:16 Saule Technologies S.A.: Pozew o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia roszczenia
22/06/22 16:24 Saule Technologies S.A.: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2022 r.
20/06/22 20:51 Saule Technologies S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Saule S.A. umowy dotyczącej dostawy i wdrożenia pilotażowego PESL (ang. perovskite electronic shelf label) do referencyjnego obiektu handlowego X-Kom
10/06/22 21:47 Saule Technologies S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E
21:13 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienia od akcjonariusza
07/06/22 22:45 Saule Technologies S.A.: Powiadomienie o transakcji
22:18 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienia od akcjonariusza HIS Energy Holdings
06/06/22 18:42  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki SAULE TECHNOLOGIES
10:18 Saule Technologies S.A.: Umowa sprzedaży i wdrożenia produktu Saule w zakresie transformacji energetycznej z Żabka Polska Sp. z o.o.
10:14 Saule Technologies S.A.: Umowa sprzedaży i wdrożenia produktu Saule w zakresie transformacji cyfrowej z Żabka Polska Sp. z o.o.
04/06/22 11:11 Saule Technologies S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
01/06/22 13:38 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienia od akcjonariuszy spółki
30/05/22 23:19 Saule Technologies S.A.: Zawiadomienie od Columbus Energy S.A., akcjonariusza spółki