info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 15:26
kontakt
ONE2TRIBE

Komunikaty

26/01/24 16:24  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
29/12/23 19:32 ONE2TRIBE S.A.: Okresowy raport z realizacji strategii Spółki na lata 2023-2026
08/12/23 17:22 ONE2TRIBE S.A.: Dwa zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
14/11/23 19:16  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (12/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
21/08/23 20:26 JWA S.A.: Okresowy raport z realizacji strategii Spółki na lata 2023-2026
14/08/23 18:21  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (11/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku
21/07/23 17:13 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
20/07/23 14:43  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (10/2023) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji serii C Emitenta na rynek NewConnect
30/06/23 20:16  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (9/2023) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
20:12 JWA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.
01/06/23 07:02  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
07:01 JWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r.
31/05/23 19:17  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (7/2023) Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2022
19:13  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (6/2023) Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022
30/05/23 15:20 JWA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy rozszerzającej dotychczasową współpracę