info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 16:44
kontakt
ONE2TRIBE

Komunikaty

09/11/22 18:27  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (14/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
05/10/22 19:44 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
16/08/22 19:57  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (13/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
10/08/22 16:24  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (12/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2022 ? objęcie obowiązkiem konsolidacji oraz zmiana terminu publikacji raportu za II kwartał 2022 r.
05/08/22 20:39 JWA S.A.: Zawarcie znaczącej umowy
30/06/22 17:49 JWA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
 brak uprawnień ONE2TRIBE SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
23/06/22 13:54 JWA S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
01/06/22 22:07  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
22:06 JWA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r.
26/05/22 14:02 JWA S.A.: Ustalenie daty premiery nowej wersji platformy Tribeware
18/05/22 10:04  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (9/2022) Zmiana strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki
16/05/22 18:24  brak uprawnień GPW: Komunikat - ONE2TRIBE
11/05/22 18:58  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (8/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
27/04/22 18:33  brak uprawnień ONE2TRIBE SA (7/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii C