info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.24, godz. 03:06
kontakt
MOLIERA2

Komunikaty

11/07/24 13:27 MOLIERA2 S.A.: Zawarcie umowy najmu
10/07/24 20:44  brak uprawnień MOLIERA2 SA (20/2024) Podsumowanie subskrypcji akcji serii V
28/06/24 15:03 MOLIERA2 S.A.: Zawiadomienia w trybie art. 19 rozporządzenia MAR
27/06/24 22:02 MOLIERA2 S.A.: Zawarcie umów objęcia akcji serii V
15:21  brak uprawnień MOLIERA2 SA (19/2024) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2024 roku wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie
14:37 MOLIERA2 S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Moliera2 S.A. w dniu 27 czerwca 2024 r.
20/06/24 19:41 MOLIERA2 S.A.: Zobowiązanie Prezesa Zarządu do objęcia akcji serii V w terminie do dnia 26 czerwca 2024
07/06/24 19:57  brak uprawnień MOLIERA2 SA (18/2024) Zmiana w Zarządzie Emitenta
31/05/24 19:46  brak uprawnień MOLIERA2 SA (17/2024) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
19:42 MOLIERA2 S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 czerwca 2024 r. wraz z projektami uchwał
28/05/24 22:08  brak uprawnień MOLIERA2 SA (16/2024) Raport roczny za rok 2023
15/05/24 21:54  brak uprawnień MOLIERA2 SA (15/2024) Raport okresowy za 1 kwartał 2024 roku
15/04/24 20:45  brak uprawnień MOLIERA2 SA (14/2024) Zakres stosowanych zasad ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
12/04/24 20:04 MOLIERA2 S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii V
09/04/24 16:46  brak uprawnień MOLIERA2 SA (13/2024) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego za I kwartał 2024 r.