info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 17:45
kontakt
MOLECURE

Komunikaty

07/12/22 16:59  brak uprawnień Molecure planuje rozpocząć badanie fazy I OATD-02 w I kw. 2023 r.
06/12/22 15:52 Molecure S.A.: Informacja nt. korzystnego rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie interpretacji podatkowej.
29/11/22 18:13 Molecure S.A.: Uchwała Zarządu MOLECURE SA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
28/11/22 13:40  brak uprawnień Molecure ma pozwolenie na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02
13:27 Molecure S.A.: Uzyskanie od właściwego Urzędu pozwolenia na rozpoczęcie badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02.
16/11/22 18:34 Molecure S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 r.
18:22 Molecure S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 grudnia 2022 r.
17:45 Molecure S.A.: Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 listopada 2022 r.
31/10/22 08:22  brak uprawnień Molecure pracuje nad pozyskaniem dodatkowego finansowania grantowego dla OATD-01
00:08 Molecure S.A.: Molecure S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/10/22 15:47 Molecure S.A.: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 listopada 2022 r.
15:34 Molecure S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 listopada 2022 r.
18/10/22 12:47  brak uprawnień Molecure uzyskała pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia I fazy badania dla związku OATD-02
12:36  brak uprawnień Molecure złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu YKL-40
12:24 Molecure S.A.: Uzyskanie od właściwej komisji bioetycznej pozytywnej opinii w zakresie przeprowadzenia badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02