info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 15:03
kontakt
MOLECURE

Komunikaty

01/07/22 13:05  brak uprawnień Noble Securities rekomenduje kupno akcji czterech spółek biotechnologicznych
30/06/22 19:07 Molecure S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
18:36 Molecure S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku
18:21 Molecure S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 roku
11:22 Molecure S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Molecure S.A.
28/06/22 17:05 Molecure S.A.: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki
24/06/22 09:45  brak uprawnień Molecure w ciągu kilku tygodniu chce przedstawić plany dalszego rozwoju cząsteczki OATD-01
08:02  brak uprawnień Ipopema Securities zawiesiła rekomendację dla Molecure
23/06/22 22:43  brak uprawnień Molecure odzyska globalne prawa do podwójnego inhibitora chitynaz
22:02 Molecure S.A.: Informacja o złożeniu przez Galapagos NV oświadczenia o zakończeniu współpracy i nieodpłatnym przejęciu przez MOLECURE S.A. pełnych praw do cząsteczki OATD-01 oraz innych podwójnych inhibitorów chitynaz do dalszego rozwoju klinicznego
10/06/22 18:04 Molecure S.A.: Komunikat KDPW w sprawie rejestracji akcji serii G
17:58 Molecure S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW
17:48 Molecure S.A.: Zgłoszenie przez akcjonariusza żądania wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Molecure S.A. zwołanego na 30 czerwca 2022 r.
09/06/22 13:21  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki MOLECURE
07/06/22 17:37 Molecure S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.