info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 16:37
kontakt
YELLOWBOS

Komunikaty

14/11/22 19:46  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (19/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
10/11/22 20:45  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (18/2022) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.
14:33  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (17/2022) Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu
10/08/22 21:34  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (16/2022) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2022 roku
14/07/22 21:21 Yellow Boson S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 lipca 2022 r.
11/07/22 20:07  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (15/2022) Powołanie Wiceprezesa Zarządu
07/07/22 19:27  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (14/2022) Uchwały głosowane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
19:23  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (13/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
29/06/22 22:48 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19/06/22 22:37 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r.
22:16  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (12/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r.
17/06/22 14:35 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15/06/22 21:49  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (11/2022) Zamiana akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela
10/06/22 21:22  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2022 r.
20:28 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2022 r.