info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 13:53
kontakt
YELLOWBOS

Komunikaty

29/06/22 22:48 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
19/06/22 22:37 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r.
22:16  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (12/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 7 lipca 2022 r.
17/06/22 14:35 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Zawiadomienie o transakcjach dokonanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
15/06/22 21:49  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (11/2022) Zamiana akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela
10/06/22 21:22  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (10/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2022 r.
20:28 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 lipca 2022 r.
20/05/22 16:25  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (9/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
12/05/22 22:09 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Podpisanie listów intencyjnych i umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw
10/05/22 22:44  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (8/2022) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2022 roku
25/04/22 13:56  brak uprawnień YELLOW BOSON SA (7/2022) Zawarcie umowy z firmą audytorską
24/03/22 12:02 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Podpisanie umowy w zakresie dystrybucji magazynów energii
17/03/22 08:21 Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych: Przygotowanie wyników finansowych spółki zależnej, tj. Wolnej Energii sp. z o.o. za 2021 r.
14/03/22 18:41  brak uprawnień GPW: Komunikat - YELLOW BOSON
03/03/22 09:43  brak uprawnień Yellow Boson pracuje nad strategią na rynku OZE