info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:20
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

30/06/22 12:10 SDS OPTIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
12:02 SDS OPTIC S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.
11:54  brak uprawnień SDS OPTIC SA (6/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 czerwca 2022 r.
21/06/22 10:26  brak uprawnień SDS Optic otrzymał zgodę na rozpoczęcie badań klinicznych mikrosondy
09:51 SDS OPTIC S.A.: Otrzymanie decyzji w sprawie pozwolenia na wprowadzenie istotnych zmian w badaniu klinicznym diagnostycznej mikrosondy optycznej inPROBE w HER2-dodatnich nowotworach piersi
03/06/22 15:02  brak uprawnień SDS OPTIC SA (5/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.
15:00 SDS OPTIC S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na 30 czerwca 2022 r.
31/05/22 23:19  brak uprawnień SDS OPTIC SA (4/2022) Raport roczny spółki SDS Optic S.A. za 2021 rok
12/05/22 17:09  brak uprawnień SDS OPTIC SA (3/2022) Raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za I kwartał 2022 roku
15/04/22 13:44 SDS OPTIC S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 5/2022
12:18 SDS OPTIC S.A.: Podpisanie aneksu do umowy dotacyjnej w ramach programu SME Instrument Horizon2020
11/04/22 17:37  brak uprawnień GPW Benchmark: Komunikat - SDSOPTIC
31/03/22 13:40 SDS OPTIC S.A.: Osiągnięcie kamienia milowego w zakresie wdrożenia pilotażowej produkcji biosensorów światłowodowych
16/03/22 12:03  brak uprawnień SDS OPTIC SA (2/2022) Zakres stosowania zasad określonych w dokumencie ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?
09:33  brak uprawnień SDS OPTIC SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku