info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.10, godz. 11:29
kontakt
SDSOPTIC

Komunikaty

07/12/23 21:04  brak uprawnień SDS OPTIC SA (27/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 5 stycznia 2024 r.
21:01 SDS OPTIC S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SDS Optic S.A. na dzień 5 stycznia 2024 r.
06/12/23 17:14 SDS OPTIC S.A.: Zawarcie umowy w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego
28/11/23 13:57 SDS OPTIC S.A.: Informacja nt. rekomendowania dofinansowania projektu Spółki przez Lubelską Agencję Wsparcia Przedsiębiorczości
13/11/23 08:38  brak uprawnień SDS OPTIC SA (26/2023) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za III kwartał 2023 roku
19/10/23 10:35  brak uprawnień SDS OPTIC SA (25/2023) Podpisanie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych za lata 2023-2024
02/10/23 08:52  brak uprawnień SDS Optic podpisało z EBI umowę finansowania do 10 mln euro
08:42 SDS OPTIC S.A.: Zawarcie umowy finansowania z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
11/09/23 13:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SDS OPTIC S.A.
04/09/23 17:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki SDS OPTIC S.A.
14/08/23 08:31  brak uprawnień SDS OPTIC SA (24/2023) Skonsolidowany raport kwartalny spółki SDS Optic S.A. za II kwartał 2023 roku
14/07/23 15:44 SDS OPTIC S.A.: Informacja o wyroku sądu w sprawie postępowania wszczętego wobec Spółki dotyczącego projektu Strategmed
05/07/23 17:37  brak uprawnień SDS OPTIC SA (23/2023) Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
30/06/23 17:53  brak uprawnień SDS OPTIC SA (22/2023) Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzonej w ramach realizacji Programu Motywacyjnego na lata 2021-2023
10:52 SDS OPTIC S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2023 r.