info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 23:29
kontakt
ICECODE

Komunikaty

05/02/24 21:51 ICE CODE GAMES S.A.: Spłata pożyczki oraz zawarcie umowy nowej pożyczki
27/01/24 20:35  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (2/2024) Zawarcie umowy z firmą audytorską na badanie sprawozdań finansowych
26/01/24 09:27  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (1/2024) Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
30/12/23 20:15 ICE CODE GAMES S.A.: Podpisanie umowy na dofinansowanie realizacji projektu inwestycyjnego
04/12/23 21:08 ICE CODE GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym oraz zawarcie umowy pożyczki
10/11/23 23:34  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (9/2023) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 r.
19/10/23 23:57 ICE CODE GAMES S.A.: Powzięcie informacji o pozytywnej ocenie wniosku o przyznaniu dofinansowania realizacji projektu inwestycyjnego
11/09/23 21:07  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (8/2023) Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie
11/08/23 20:32  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (7/2023) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 r.
29/06/23 22:01 ICE CODE GAMES S.A.: Otrzymanie informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na dofinansowanie realizacji projektu
28/06/23 20:22 ICE CODE GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2023 r.
20:16  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (6/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/06/23 19:14 ICE CODE GAMES S.A.: Podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy przy produkcji nowej gry
01/06/23 12:28  brak uprawnień ICE CODE GAMES SA (5/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023 r.
12:24 ICE CODE GAMES S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 28 czerwca 2023