info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 18:22
kontakt
GIGROUP

Komunikaty

29/11/22 18:07 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A. formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
25/11/22 16:49 GI GROUP POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A., które odbyło się w dniu 25 listopada 2022 r.
16:46 GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A., które odbyło się w dniu 25 listopada 2022 r.
14/11/22 19:13 GI GROUP POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
04/11/22 21:17 GI GROUP POLAND S.A.: Korespondencja Emitenta skierowana do Akcjonariusza, na którego wniosek zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 listopada 2022 r.
28/10/22 16:39 GI GROUP POLAND S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał.
29/09/22 20:11 GI GROUP POLAND S.A.: GI GROUP POLAND S.A. formularz raportu półrocznego
08/09/22 19:51 GI GROUP POLAND S.A.: Prawomocność wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał ZWZ z dnia 15 czerwca 2021 r.
23/08/22 17:25 GI GROUP POLAND S.A.: Informacja o wniesieniu przez akcjonariusza powództwa w przedmiocie zaskarżenia uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
19/08/22 16:01 GI GROUP POLAND S.A.: Zawarcie umów faktoringowych przez Emitenta oraz Jednostki Zależne od Emitenta.
28/07/22 17:59 GI GROUP POLAND S.A.: Wypowiedzenie umów faktoringowych przez Emitenta i Jednostki Zależne Emitenta
12/07/22 19:46 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o zmianie danych akcjonariusza Spółki
19:44 GI GROUP POLAND S.A.: Zawiadomienie o zmianie danych akcjonariusza Spółki
27/06/22 18:59 GI GROUP POLAND S.A.: Treść uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.
17:52 GI GROUP POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu GI Group Poland S.A. w dniu 27 czerwca 2022 r.