info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.22, godz. 06:56
kontakt
PAMAPOL

Komunikaty

16/03/23 12:01 PAMAPOL S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A. na dzień 12 kwietnia 2023 roku
06/03/23 21:18 PAMAPOL S.A.: Podpisanie z Propinquus sp. z o.o. Umowy Wspólników
31/01/23 16:08 PAMAPOL S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu konsorcjalnego w sprawie zwiększenia wysokości kredytu skupowego
19/01/23 11:16 PAMAPOL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
15/12/22 15:42  brak uprawnień Pamapol i Propinquus chcą wspólnie utworzyć spółkę Makłowicz i Synowie
12/12/22 21:30 PAMAPOL S.A.: Uzyskanie zgód od banków kredytujących na wnioski spółek z Grupy Kapitałowej PAMAPOL
22/11/22 21:00 PAMAPOL S.A.: PAMAPOL S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/11/22 20:44 PAMAPOL S.A.: Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej (...)
20:27 PAMAPOL S.A.: Powiadomienie o transakcji osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
03/11/22 20:44 PAMAPOL S.A.: Uzgodnienie wstępnych warunków współpracy z Propinquus sp. z o.o.
24/10/22 16:02 PAMAPOL S.A.: Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania
19/10/22 20:33 PAMAPOL S.A.: Zmiana w stanie posiadania akcji PAMAPOL S.A. w wyniku rozliczenia wezwania
20:18 PAMAPOL S.A.: Nabycie akcji przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
13/10/22 14:54  brak uprawnień MP Inwestors kupi w ramach wezwania 1.459.946 akcje Pamapolu
14:23 PAMAPOL S.A.: Informacja o liczbie akcji Pamapol S.A., na sprzedaż których złożono zapisy w ramach wezwania ogłoszonego w dniu 24 sierpnia 2022 r.