info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 16:39
kontakt
SYGNIS

Komunikaty

06/12/22 11:00  brak uprawnień SYGNIS SA (19/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 stycznia 2023 r.
10:57 Sygnis S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 stycznia 2023 r.
11/11/22 16:55  brak uprawnień SYGNIS SA (18/2022) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2022 roku
04/11/22 20:10  brak uprawnień SYGNIS SA (17/2022) Zmiana terminu publikacji raportu jednostkowego za III kwartał 2022 r. oraz ustalenie daty publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 r.
25/10/22 22:21 Sygnis S.A.: Przyłączenie do konsorcjum realizującego projekt MATURO 3D
05/10/22 12:02 Sygnis S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 3 października 2022 r.
04/10/22 19:41  brak uprawnień SYGNIS SA (16/2022) Korekta raportu EBI nr 15/2022 z dn. 3.10.2022 r. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
03/10/22 20:19  brak uprawnień NWZ Sygnis zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego
19:44  brak uprawnień SYGNIS SA (15/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:42  brak uprawnień SYGNIS SA (14/2022) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 października 2022 r.
28/09/22 21:28 Sygnis S.A.: Zakup praw własności intelektualnej w zakresie metody tworzenia obiektów z fazy gazowej do fazy stałej w druku 3D
20/09/22 19:48 Sygnis S.A.: Podpisanie z BGK listu intencyjnego dotyczącego współpracy w zakresie upowszechniania idei 3W
06/09/22 15:04 Sygnis S.A.: Zawarcie umowy na dostawę mikroskopu LEEM
01/09/22 09:35  brak uprawnień SYGNIS SA (13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 października 2022 r.
31/08/22 22:33 Sygnis S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 3 października 2022 r.