info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 17:18
kontakt
COMPREMUM

Komunikaty

03/08/22 21:20 COMPREMUM S.A.: Informacja o nieprzyjęciu oferty nabycia udziałów w spółce Herkules Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
26/07/22 12:10 COMPREMUM S.A.: Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
22/07/22 17:48 COMPREMUM S.A.: Informacja o unieważnieniu postępowania - aktualizacja informacji.
01/07/22 11:25 COMPREMUM S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki COMPREMUM S.A., wykaz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% na Walnym Zgromadzeniu oraz powołanie Zarządu nowej kadencji.
24/06/22 16:52 COMPREMUM S.A.: Zawarcie z firmą audytorską porozumienia o rozwiązaniu umowy.
22/06/22 23:59 COMPREMUM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki-uzupełnienie raportu 19/2022
21/06/22 11:42  brak uprawnień Compremum spodziewa się lepszych wyników w stolarce w II kw.; eksport będzie wzrastał
10:01  brak uprawnień Compremum będzie współpracować z partnerem na rynku amerykańskim
09:47 COMPREMUM S.A.: Realizacja strategii rozwoju w zakresie udziału w rynku stolarki otworowej
07/06/22 08:47  brak uprawnień BM mBanku obniżył cenę docelową dla akcji Compremum do 4,01 zł; podtrzymuje "kupuj"
03/06/22 13:08 COMPREMUM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
11:30 COMPREMUM S.A.: Zawarcie umowy na realizację kontraktu w Grecji
30/05/22 22:21 COMPREMUM S.A.: COMPREMUM S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
16:17 COMPREMUM S.A.: Informacja na temat realizacji przez COMPREMUM S.A. Porozumienia w sprawie uruchomienia zakładu produkcyjnego baterii w Polsce - nabycie nieruchomości.
30/04/22 14:31 COMPREMUM S.A.: COMPREMUM S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego