info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.02, godz. 13:16
kontakt
1SOLUTION

Komunikaty

23/11/23 18:26 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki ONE SOLUTION S.A.
16/11/23 18:44 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E i F spółki ONE SOLUTION S.A.
09/11/23 14:13 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (19/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna
11/09/23 14:54 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (18/2023) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2023 r. One Solution Spółka Akcyjna
04/09/23 15:31 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (17/2023) Uzupełnienie korekty raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku
13:32 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (16/2023) Korekta raportu bieżącego EBI nr 13/2022 z dnia 28 września 2022 roku
09/08/23 14:27 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (15/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2023 roku One Solution Spółka Akcyjna
03/07/23 12:57 ONE SOLUTION S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2023r
30/06/23 14:21 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (14/2023) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki One Solution S.A. podjętych w dniu 30.06.2023r.
02/06/23 14:17 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (13/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023r
14:13 ONE SOLUTION S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2023 r.
31/05/23 23:21 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (12/2023) Raport roczny skonsolidowany One Solution S.A. za rok 2022
22:04 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (11/2023) Raport roczny jednostkowy One Solution S.A. za rok 2022
19/05/23 17:22 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (10/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok obrotowy 2022 One Solution S.A.
10/05/23 18:54 brak uprawnień ONE SOLUTION SA (9/2023) Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2023 roku