info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.09, godz. 18:04
kontakt
ECO5TECH

Komunikaty

10/11/22 17:21  brak uprawnień ECO5TECH SA (11/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 17:23  brak uprawnień ECO5TECH SA (10/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
11/08/22 17:19 ECO5TECH S.A.: Zawarcie porozumienie o rozwiązaniu umowy
29/07/22 18:02 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
14/07/22 17:46 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
08/07/22 20:37 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
10:56 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
29/06/22 22:34  brak uprawnień ECO5TECH SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:45 ECO5TECH S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:35  brak uprawnień ECO5TECH SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2022 r.
27/06/22 22:08 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
03/06/22 17:20 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
02/06/22 18:50 ECO5TECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
18:43  brak uprawnień ECO5TECH SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 18:11  brak uprawnień ECO5TECH SA (6/2022) Raport roczny za 2021 rok