info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 15:18
kontakt
ECO5TECH

Komunikaty

29/06/22 22:34  brak uprawnień ECO5TECH SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
19:45 ECO5TECH S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
19:35  brak uprawnień ECO5TECH SA (8/2022) Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 28 czerwca 2022 r.
27/06/22 22:08 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
03/06/22 17:20 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy
02/06/22 18:50 ECO5TECH S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
18:43  brak uprawnień ECO5TECH SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał
31/05/22 18:11  brak uprawnień ECO5TECH SA (6/2022) Raport roczny za 2021 rok
30/05/22 17:40 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu przetargowym
27/05/22 18:11 ECO5TECH S.A.: Informacja o wyborze oferty Spółki w postępowaniu przetargowym
25/05/22 08:40  brak uprawnień ECO5TECH SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
13/05/22 17:17  brak uprawnień ECO5TECH SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
07/04/22 17:19 ECO5TECH S.A.: Zawarcie umowy o współpracy z Proptech Foundation
02/03/22 17:09 ECO5TECH S.A.: Zawarcie umowy podwykonawczej
01/03/22 17:13 ECO5TECH S.A.: Zawarcie istotnej umowy