info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.04, godz. 14:28
kontakt
GRUPRACUJ

Komunikaty

27/06/22 22:22  brak uprawnień Grupa Pracuj sfinalizowała przejęcie Spoonbill Holding za 117,6 mln euro
20:57 GRUPA PRACUJ S.A.: Zamknięcie transakcji nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH
22/06/22 15:00  brak uprawnień Grupa Pracuj wypłaci 2 zł dywidendy na akcję
14:59 GRUPA PRACUJ S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2022 r.
14:54 GRUPA PRACUJ S.A.: Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
14:47 GRUPA PRACUJ S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2022 r.
14/06/22 15:47  brak uprawnień Grupa Pracuj realizuje akwizycję za blisko 118 mln euro; przejmie firmę softgarden (opis)
14:41  brak uprawnień Grupa Pracuj kupi udziały w kilku spółkach; łączna cena sprzedaży to ok. 117,64 mln euro
14:30 GRUPA PRACUJ S.A.: Zawarcie przez spółkę Grupa Pracuj S.A. umowy nabycia udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH
14:28 GRUPA PRACUJ S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia z Investcorp negocjacji szczegółowych warunków umowy nabycia 100% udziałów w spółce Spoonbill Holding GmbH
12:32 GRUPA PRACUJ S.A.: Zawarcie przez Spółkę umowy kredytowej
13/06/22 09:26  brak uprawnień Na portalach rekrutacyjnych w V pojawiło się 294 tys. nowych ofert pracy, o 3 proc. mniej rdr - Grant Thornton
06/06/22 15:25 GRUPA PRACUJ S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D Grupy Pracuj S.A.
02/06/22 18:54  brak uprawnień Bogdanka oraz Grupa Pracuj zastąpią Biomed Lublin i Playway w mWIG40
25/05/22 21:00  brak uprawnień Grupa Pracuj chce wypłacić 2 zł dywidendy na akcję