info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.09, godz. 08:59
kontakt
GRAPHENE

Komunikaty

20/07/22 15:07  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (10/2022) Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. nowej kadencji.
24/06/22 15:27 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 24 czerwca 2022 roku
15:03  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (9/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.
14:52  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (8/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 24 czerwca 2022 r.
27/05/22 19:57 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:51 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:35  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (7/2022) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. zwołane na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:33  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (6/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. na dzień 24 czerwca 2022 r.
19:25  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (5/2022) Raport roczny za 2021 rok
25/05/22 16:18  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (4/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
16/05/22 09:22  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (3/2022) Raport za 1Q 2022
25/04/22 13:06 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawarcie kontraktu z Nanosphere Sp. z o.o.
23/03/22 15:21 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Nadanie numeru rejestracyjnego REACH
17/03/22 14:13 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawarcie kontraktu z Europejską Agencją Kosmiczną
14/02/22 09:43  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (2/2022) Raport za IV kwartał 2021 roku