info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.08, godz. 16:14
kontakt
GRAPHENE

Komunikaty

13/11/23 13:06  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (19/2023) Raport za 3 Q 2023
12/09/23 09:57  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (18/2023) Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii D Spółki
28/08/23 16:37  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (17/2023) Treść uchwał podjętych oraz niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 r.
14:56 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. w dniu 28 sierpnia 2023 roku
14:06 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
11/08/23 13:44  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (16/2023) Raport za 2 Q 2023
31/07/23 10:18  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (15/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 28 sierpnia 2023 r.
09:55 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 28 sierpnia 2023 r.
10/07/23 21:31 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziałów w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Advanced Graphene Products S.A.
18:14 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
09:54 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
05/07/23 12:20  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (14/2023) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i rejestracja przez Sąd zmian w Statucie dokonana w związku z emisją akcji serii D.
30/06/23 13:33  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (13/2023) Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
02/06/23 16:31  brak uprawnień ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS SA (12/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 30 czerwca 2023 r.
16:27 ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ADVANCED GRAPHENE PRODUCTS S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 30 czerwca 2023 r.