info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.20, godz. 17:32
kontakt
PIXELCROW

Komunikaty

18/01/22 18:58  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (1/2022) Rejestracja zmiany Statutu Spółki Pixel Crow Games Spółka Akcyjna
18:54 Pixel Crow Games S.A.: Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Emitenta ze spółką Pixel Crow sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
16/11/21 17:46  brak uprawnień GPW: Komunikat - PIXEL CROW GAMES
15/11/21 14:31  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (23/2021) Raport kwartalny Pixel Crow Games S.A. za III kwartał 2021 r.
09/11/21 11:05  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (22/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
08/10/21 17:48 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pixel Crow Games S.A. w dniu 8 października 2021 r.
17:23  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (21/2021) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Pixel Crow Games S.A. w dniu 8 października 2021 r.
27/08/21 15:03  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (20/2021) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Crow Games S.A. na dzień 8 października 2021 roku
14:40 Pixel Crow Games S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pixel Crow Games S.A. na dzień 8 października 2021 roku
13:23 Pixel Crow Games S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką Pixel Crow spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
16/08/21 22:29  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (19/2021) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2021 roku
28/07/21 18:33  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (18/2021) Korekta raportu rocznego za 2020 r. Pixel Crow Games S.A.
30/06/21 21:43  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (17/2021) korekta raportu 16/2021
18:54 Pixel Crow Games S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pixel Crow Games S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.
18:47  brak uprawnień PIXEL CROW GAMES SA (16/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pixel Crow Games S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r