info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.09, godz. 09:54
kontakt
TRIGGO

Komunikaty

20/07/22 22:36  brak uprawnień TRIGGO SA (16/2022) Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. oraz za I kwartał 2022 r.
11/07/22 16:48 TRIGGO S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:53 TRIGGO S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:42 TRIGGO S.A.: informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
11:31 TRIGGO S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
02/07/22 12:00 TRIGGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas drugiej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 1 lipca 2022 r.
11:27  brak uprawnień TRIGGO SA (15/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
11:18  brak uprawnień TRIGGO SA (14/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad drugiej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 lipca 2022 r.
30/06/22 01:42  brak uprawnień TRIGGO SA (13/2022) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
01:33  brak uprawnień TRIGGO SA (12/2022) Powołanie osoby nadzorującej
01:17 TRIGGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów podczas pierwszej części obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29 czerwca 2022 r.
00:00  brak uprawnień TRIGGO SA (11/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad pierwszej części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 29 czerwca 2022 r.
28/06/22 10:14  brak uprawnień TRIGGO SA (10/2022) Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
23/06/22 11:35  brak uprawnień TRIGGO SA (9/2022) Informacja o udzieleniu akcjonariuszom informacji poza walnym zgromadzeniem zgodnie z art. 428 § 6 kodeksu spółek handlowych
18/06/22 15:13  brak uprawnień Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny ws. nabycia akcji Bogdanki (opis, aktl.)