info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.29, godz. 00:29
kontakt
SFINKS

Komunikaty

28/10/20 18:33 SFINKS POLSKA S.A.: Zawarcie umowy o pełnienie funkcji nadzorcy układu
26/10/20 23:35  brak uprawnień Sfinks Polska chce otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
21:50 SFINKS POLSKA S.A.: Podjęcie działań w celu otwarcia uproszczonego postępowania układowego Sfinks Polska SA
11:50  brak uprawnień Potrzebne rozwiązania osłonowe dla branży gastronomicznej - prezes Sfinksa
23/10/20 11:32  brak uprawnień Zamknięcie lokali gastronomicznych na 2 tygodnie z możliwością przedłużenia - premier
22/10/20 22:19  brak uprawnień Rząd zamierza zamknąć wszystkie restauracje i bary w Polsce - media
16/10/20 14:38 SFINKS POLSKA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Sfinks Polska S.A. celem ich dematerializacji
01/10/20 15:04 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
07:59  brak uprawnień Sfinks zanotował spadek sprzedaży średnio o 30 proc. po wznowieniu działalności gastronomii
00:25 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
30/09/20 23:59 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz raportu półrocznego
20:19  brak uprawnień Sfinks ma nową umowę inwestycyjną w sprawie zakupu Fabryki Pizzy
19:26 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. umowy inwestycyjnej z udziałowcem Fabryka Pizzy Sp. z o.o.
29/09/20 18:45 SFINKS POLSKA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji oraz warrantów subskrypcyjnych Sfinks Polska S.A. celem ich dematerializacji
18:31  brak uprawnień Sfinks dokona odpisów, które obniżą wynik brutto grupy za I półrocze o 6,3 mln zł