info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.16, godz. 04:24
kontakt
SFINKS

Komunikaty

02/04/21 13:56 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. Oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 1 kwietnia 2021 r. dot. zawarcia umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii L oraz serii M Sfinks Polska S.A.
31/03/21 15:20 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji dot. współpracy z firmą audytorską
18/03/21 22:52 SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie od firmy audytorskiej Rozwiązania Umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z dnia 11.09.2020 r.
11/03/21 19:41  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki SFINKS POLSKA SA W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
17:23 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
10/03/21 11:04  brak uprawnień Sąd zatwierdził układ Sfinks Polska w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
10:53 SFINKS POLSKA S.A.: Wydanie postanowienia o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
26/02/21 17:39 SFINKS POLSKA S.A.: Złożenie przez Sfinks Polska S.A. wniosku o zatwierdzenie układu w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym
15:02 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. Programu Motywacyjnego Sfinks Polska S.A. - zakończenie Programu
25/02/21 17:24 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. utworzenia odpisów na utratę wartości aktywów
16:54 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania o zatwierdzenie układu
15/02/21 17:26  brak uprawnień Fundusze Quercus TFI zmniejszyły udział w Sfinks Polska poniżej progu 5 proc.
17:11 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
11/02/21 15:16  brak uprawnień Zgromadzenie wierzycieli Sfinks Polska przyjęło układ
14:44 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania o zatwierdzenie układu - przyjęcie układu na Zgromadzeniu Wierzycieli