info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.15, godz. 18:14
kontakt
SFINKS

Komunikaty

07/10/19 20:47  brak uprawnień Sfinks kupi 100 proc. udziałów w spółce Fabryka Pizzy; łączna cena to 8 mln zł
20:12 SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczenia o przyjęciu oferty nabycia udziałów w spółce Fabryka Pizzy Sp. z o.o.
30/09/19 23:35 SFINKS POLSKA S.A.: SFINKS POLSKA S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
02/09/19 17:05 SFINKS POLSKA S.A.: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
28/08/19 20:36 SFINKS POLSKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sfinks Polska S.A. zwołanym na dzień 30 07 2019 r
13:43 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie przekazane w związku z rozwiązaniem porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu Sfinks Polska S.A.
23/08/19 00:25 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. z dnia 22 sierpnia 2019 r.
22/08/19 23:20 SFINKS POLSKA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Sfinks Polska S.A.
10:33 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja nt. rezygnacji członka Zarządu oraz dwóch członków Rady Nadzorczej
01/08/19 17:59  brak uprawnień Sfinks Polska rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
17:52 SFINKS POLSKA S.A.: Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych
13:30 SFINKS POLSKA S.A.: Zawarcie aneksu do Umowy o linię faktoringu odwrotnego Z BOŚ S.A.
30/07/19 15:05 SFINKS POLSKA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sfinks Polska S.A. do dnia 22 sierpnia 2019 r.
08:58 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. subskrypcji akcji serii P
29/07/19 21:07 SFINKS POLSKA S.A.: Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P