info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 13:25
kontakt
SFINKS

Komunikaty

17/02/20 19:12 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja o zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz Statutu Spółki
13/02/20 18:20 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.
10/02/20 18:45 SFINKS POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. emisji akcji serii P
30/01/20 18:42 SFINKS POLSKA S.A.: Uzupełnienie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów w Sfinks Polska S.A.
24/01/20 17:37 SFINKS POLSKA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji serii P w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
21/01/20 16:47 SFINKS POLSKA S.A.: Terminarz publikacji raportów okresowych w 2020 roku
10/01/20 18:48  brak uprawnień Zarząd Sfinksa chce wyemitować do 6 mln akcji po 1 zł za sztukę bez prawa poboru
18:19 SFINKS POLSKA S.A.: Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych.
03/01/20 19:16 SFINKS POLSKA S.A.: Podsumowanie dot. akcji serii L
16:48 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
02/01/20 20:58 SFINKS POLSKA S.A.: Informacja o transakcji uzyskana w trybie art. 19 MAR
31/12/19 11:03 SFINKS POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
23/12/19 16:38 SFINKS POLSKA S.A.: Wydanie akcji serii L Sfinks Polska S.A. w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
19/12/19 17:57 SFINKS POLSKA S.A.: Otrzymanie oświadczeń o zamianie obligacji serii A2 na akcje serii L
18/12/19 08:03  brak uprawnień Sfinks rozpoczął negocjacje ws. potencjalnego zaangażowania kapitałowego w akcje spółki