info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.03, godz. 03:03
kontakt
CONSTANCE

Komunikaty

28/09/23 17:23  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (14/2023) Wypowiedzenie umowy świadczenia usług autoryzowanego doradcy przez Emitenta
18/09/23 22:29  brak uprawnień Constance Care chce złożyć wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego
20:44  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (13/2023) Incydentalne naruszenie dobrych praktyk spółek notowanych na NewConnect
20:18 CONSTANCE CARE S.A.: Zamiar złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta.
20:07 CONSTANCE CARE S.A.: Niewyrażenie zgody na restrukturyzację Umowy o Kredyt inwestycyjny nr 80030713/03/K/IN/14 z dnia 24.06.2014 r. oraz Umowy o Kredyt w rachunku bieżącym nr 80030713/02/K/RB/15 z dnia 08.07.2015 r., zawartych z Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym, wraz z wezwaniem do zapłaty całości zobowiązań kredytowych Emitenta.
18/08/23 16:05 CONSTANCE CARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas NWZ Constance Care S.A. w dniu 18.08.2023
15:32  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (12/2023) Uchwały podjęte na NWZ Constance Care S.A. w dniu 18.08.2023
14/08/23 12:39  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (11/2023) Raport okresowy 2 kwartał 2023
21/07/23 16:57 CONSTANCE CARE S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 18 sierpnia 2023 r.
16:08  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (10/2023) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 18 sierpnia 2023 r.
30/06/23 18:45 CONSTANCE CARE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów podczas ZWZ Constance Care S.A. w dniu 30.06.2023
14:18 CONSTANCE CARE S.A.: Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
12:19  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (9/2023) Uchwały podjęte na ZWZ Akcjonariuszy Constance Care S.A. w dniu 30.06.2023
03/06/23 11:51  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (8/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Constance Care S.A. na dzień 30 czerwca 2023 r.
31/05/23 19:44  brak uprawnień CONSTANCE CARE SA (7/2023) Raport roczny za 2022