info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.09, godz. 08:58
kontakt
DSTREAM

Komunikaty

27/06/22 18:11 DOWNSTREAM S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku
18:03  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (11/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2022 roku
26/06/22 20:30  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (10/2022) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku
24/06/22 23:03  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (9/2022) Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku
09/06/22 23:09  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (8/2022) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku
DOWNSTREAM S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku
31/05/22 23:56 DOWNSTREAM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
23:55  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (7/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.
22:53  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (6/2022) Raport roczny za rok obrotowy 2021
27/05/22 19:36 DOWNSTREAM S.A.: Zawarcie porozumienia w przedmiocie rozwiązania listu intencyjnego z podmiotem z branży spożywczej
23/05/22 14:19  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (5/2022) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego
10/05/22 23:50  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (4/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 r.
22/03/22 09:19 DOWNSTREAM S.A.: Podpisanie listu intencyjnego z podmiotem z branży spożywczej
23/02/22 15:50 DOWNSTREAM S.A.: Zawarcie aneksów do trzech umów pożyczek
12/02/22 21:55  brak uprawnień DOWNSTREAM SA (3/2022) Raport okresowy za IV kwartał 2021 r.