info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 18:39
kontakt
URTESTE

Komunikaty

29/06/22 15:54 URTESTE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:34  brak uprawnień URTESTE SA (13/2022) Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej
15:26 URTESTE S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:20  brak uprawnień URTESTE SA (12/2022) Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2022 r.
28/06/22 15:58  brak uprawnień URTESTE SA (11/2022) Zgłoszenie dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej
15:55 URTESTE S.A.: Zgłoszenie dwóch kandydatów na członków Rady Nadzorczej
15:51  brak uprawnień URTESTE SA (10/2022) Rezygnacja dwóch członków Rady Nadzorczej
09:39 URTESTE S.A.: Osiągniecie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka trzonu macicy oraz dokonanie zgłoszenia patentowego
27/06/22 17:23  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii D spółki URTESTE S.A.
22/06/22 14:08  brak uprawnień URTESTE SA (9/2022) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku o sprawozdanie Rady Nadzorczej
14:02 URTESTE S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2022 roku o sprawozdanie Rady Nadzorczej
21/06/22 18:29  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji na okaziciela serii D spółki URTESTE
06/06/22 11:02 URTESTE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
01/06/22 18:07  brak uprawnień URTESTE SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku
17:53 URTESTE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2022 roku