info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.04, godz. 15:48
kontakt
URTESTE

Komunikaty

10/11/22 17:19  brak uprawnień URTESTE SA (18/2022) Raport kwartalny spółki Urteste S.A. za III kwartał 2022 roku
08/11/22 16:23 URTESTE S.A.: Zawarcie aneksów do umów lock-up przez znaczących akcjonariuszy Emitenta
20/10/22 14:48  brak uprawnień Urteste liczy na komercjalizację projektu Panuri do końca 2025 r.
17/10/22 15:58  brak uprawnień URTESTE SA (17/2022) Korekta raportu kwartalnego spółki Urteste S.A. za II kwartał 2022 roku
28/09/22 09:41 URTESTE S.A.: Osiągniecie kamienia milowego - opracowanie prototypu testu diagnostycznego na raka jajnika oraz dokonanie zgłoszenia patentowego
14/09/22 09:38 URTESTE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12/08/22 17:13  brak uprawnień URTESTE SA (16/2022) Raport kwartalny spółki Urteste S.A. za II kwartał 2022 roku
04/08/22 12:23  brak uprawnień URTESTE SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta
03/08/22 13:42  brak uprawnień Urteste złożyło prospekt emisyjny do KNF w związku z publiczną ofertą max. 395.286 akcji serii E (opis)
13:30  brak uprawnień Urteste złożyło prospekt emisyjny do KNF w związku z publiczną ofertą max. 395.286 akcji serii E
13:19  brak uprawnień URTESTE SA (14/2022) Złożenie wniosku o zatwierdzenie Prospektu
11/07/22 09:10 URTESTE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/07/22 11:40 URTESTE S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Emitenta dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/06/22 15:54 URTESTE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
15:34  brak uprawnień URTESTE SA (13/2022) Powołanie dwóch członków Rady Nadzorczej