info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.21, godz. 16:28
kontakt
GAMEDUST

Komunikaty

18/06/24 19:23  brak uprawnień GAMEDUST SA (11/2024) Życiorys zawodowy nowego Członka Rady Nadzorczej
17/06/24 15:11 Gamedust S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.06.2024 roku
14:55  brak uprawnień GAMEDUST SA (10/2024) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
14:50  brak uprawnień GAMEDUST SA (9/2024) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 17.06.2024 roku
29/05/24 15:50  brak uprawnień GAMEDUST SA (8/2024) Odpowiedzi na zapytanie akcjonariuszy udzielone poza walnym zgromadzeniem
20/05/24 16:19  brak uprawnień GAMEDUST SA (7/2024) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
16:11 Gamedust S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2024 roku
16/05/24 18:00 Gamedust S.A.: Zmiana stanu posiadania
15/05/24 17:24  brak uprawnień GAMEDUST SA (6/2024) Raport okresowy za I. kwartał roku 2024
14/05/24 17:21  brak uprawnień GAMEDUST SA (5/2024) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
22/04/24 17:34 Gamedust S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy pożyczki
18/04/24 16:31  brak uprawnień GAMEDUST SA (4/2024) Wybór Prezesa Zarządu nowej kadencji
15/04/24 14:34  brak uprawnień GAMEDUST SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024?
10/04/24 16:26 Gamedust S.A.: Informacja o pozytywnej weryfikacji realizacji projektu w ramach programu Kreatywna Europa
20/03/24 18:17  brak uprawnień GAMEDUST SA (2/2024) Raport roczny Spółki GAMEDUST Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2023