info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.12.08, godz. 19:50
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

07/12/23 14:42 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Przemysłowe studium wykonalności projektu konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi
06/12/23 14:00 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
01/12/23 16:33 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii J Spółki w depozycie papierów wartościowych.
30/11/23 18:46 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW. Wyznaczenie ostatniego dnia notowań PDA Spółki.
18:30  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
18:25  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki CREOTECH INSTRUMENTS S.A.
29/11/23 17:00 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: CREOTECH INSTRUMENTS S.A. formularz raportu kwartalnego
11:54 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Warunkowa rejestracja akcji na okaziciela serii J Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A.
09:07  brak uprawnień BM Banku Pekao rekomenduje "trzymaj" Creotech Instruments
28/11/23 11:56 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Podpisanie umowy do projektu pt. "REACTS: Responsive European Architecture for Space" realizowanego w ramach The European Defence Fund
24/11/23 13:26  brak uprawnień Creotech zrealizuje studium wykonalności na misję związaną z mapowaniem Księżyca
13:08 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Informacja o zakończeniu negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie ustalenia warunków kontraktu w przetargu: "Pre-Phase a System Study of a High Resolution Lunar Mineralogy Mapper"
23/11/23 16:34 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku
21/11/23 12:28 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
17/11/23 18:10 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce