info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 07:05
kontakt
CREOTECH

Komunikaty

01/12/22 16:48  brak uprawnień Creotech Instruments planuje w 2024-2025 pierwszą misję small-sat dla polskiego MON
25/11/22 23:39 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: CREOTECH INSTRUMENTS S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/11/22 16:37 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Creotech Instruments S.A. na dzień 14 grudnia 2022 r.
18/10/22 15:50 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Informacja o wyborze ofert Emitenta przez Polską Agencję Kosmiczną
11/10/22 07:15  brak uprawnień Creotech Instruments chce powołać spółkę w USA; rozszerzyć działalność na Dalekim Wschodzie (wywiad)
05/10/22 16:26 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze lokalizacji sieci komputerów kwantowych
30/09/22 13:22 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie z Komisją Europejską umowy ramowej dotyczącej budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej
28/09/22 22:43 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: CREOTECH INSTRUMENTS S.A. formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
01/09/22 12:02 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Zawarcie umowy na realizację dostawy systemów synchronizacji czasu dla Orange Polska S.A
04/08/22 12:56 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomień od akcjonariuszy o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
03/08/22 15:25 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
13:39  brak uprawnień CREOTECH INSTRUMENTS SA (1/2022) Creotech Instruments Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
02/08/22 17:39 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
27/07/22 21:14 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii I
26/07/22 21:38 CREOTECH INSTRUMENTS S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 24/2022