info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 04:51
kontakt
MADMIND

Komunikaty

01/12/22 17:11 MADMIND STUDIO S.A.: Zawarcie umowy na port gry Paranoid.
30/11/22 18:01  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (9/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na NewConnect
17/11/22 18:45 MADMIND STUDIO S.A.: Zawrcie umowy wydawniczej
11/11/22 09:36  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (8/2022) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2022 roku
12/08/22 13:19  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (7/2022) Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2022 roku
07/07/22 11:27 MADMIND STUDIO S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
01/07/22 16:15  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (6/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 r.
30/06/22 17:32 MADMIND STUDIO S.A.: Sprzedaż gry "Succubus" na koniec czerwc 2022 roku
03/06/22 16:35 MADMIND STUDIO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
15:50  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (5/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy
30/05/22 16:17  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (4/2022) Zmiana w Radzie Nadzorczej Madmind Studio S.A.
13/05/22 17:05  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (3/2022) Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2022 roku
31/03/22 17:00 MADMIND STUDIO S.A.: Nabycie praw autorskich do gry oraz zawarcie listu intencyjnego.
21/03/22 23:23  brak uprawnień MADMIND STUDIO SA (2/2022) Raport roczny za rok 2021
15/03/22 12:42 MADMIND STUDIO S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej