info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 12:31
kontakt
IMMGAMES

Komunikaty

31/01/24 14:05  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku.
15/11/23 17:38 IMMERSION GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Enver Studio LLC na przygotowanie gry Shark Bait VR
14/11/23 18:47  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (10/2023) Publikacja raportu finansowego za III kwartał 2023 r.
09/11/23 08:02 IMMERSION GAMES S.A.: Zawarcie umowy z istotnym partnerem na współtworzenie gry VR.
14/08/23 17:32  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (9/2023) Publikacja raportu finansowego za II kwartał 2023 r.
10/08/23 08:07 IMMERSION GAMES S.A.: Premiera Divine Duel na chińskiej platformie Pico Digital Store
29/06/23 14:46 IMMERSION GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
14:41 IMMERSION GAMES S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
14:32  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (8/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Immersion Games S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
03/06/23 16:01  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (7/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Immersion Games S.A.
01/06/23 08:02 IMMERSION GAMES S.A.: Premiera Divine Duel na platformie Pico Digital Store.
27/04/23 19:33 IMMERSION GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Pico Immersive Pte. Ltd. na wykonanie portu gry Divine Duel
29/03/23 22:21 IMMERSION GAMES S.A.: Zawarcie istotnej umowy
21/03/23 17:16  brak uprawnień IMMERSION GAMES SA (5/2023) Raport roczny Immersion Games S.A. za 2022 rok
20/03/23 22:02 IMMERSION GAMES S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu z tytułu utraty wartości aktywów