info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 11:25
kontakt
LMGAMES

Komunikaty

22/04/24 12:31  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (12/2024) Incydentalne naruszenie obowiązku z Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
12:29  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (11/2024) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2023 rok
19/04/24 20:04  brak uprawnień Frozen Way nabył prawa wydawnicze do gry "Chornobyl Liquidators"
19:47 LIVE MOTION GAMES S.A.: Zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań dotyczących gry pt. Chornobyl Liquidators oraz ustalenie daty premiery niniejszego tytułu w wersji na komputery osobiste
11/04/24 19:57  brak uprawnień Live Motion Games w wynikach za '23 zawiąże odpis aktualizujący na 1,7 mln zł
19:42 LIVE MOTION GAMES S.A.: Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego
02/04/24 19:18 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie drugiego aneksu do umowy inwestycyjnej z Frozen Way S.A.
27/03/24 07:30  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (10/2024) Zakończenie subskrypcji siódmej transzy akcji serii D
25/03/24 21:06  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (9/2024) Zakres przestrzeganych Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NewConnect
20:17 LIVE MOTION GAMES S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A1 na akcje serii D - siódma transza
11/03/24 19:45  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (8/2024) Zakończenie subskrypcji szóstej transzy akcji serii D
19:39 LIVE MOTION GAMES S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A1 na akcje serii D - szósta transza
29/02/24 20:36  brak uprawnień LIVE MOTION GAMES SA (7/2024) Zakończenie subskrypcji piątej transzy akcji serii D
26/02/24 21:22 LIVE MOTION GAMES S.A.: Podpisanie aneksu do umowy o współpracy
23/02/24 21:26 LIVE MOTION GAMES S.A.: Otrzymanie oświadczenia o zamianie obligacji serii A1 na akcje serii D - piąta transza