info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.20, godz. 17:59
kontakt
DGNET

Komunikaty

15/04/24 12:35  brak uprawnień DG-NET SA (3/2024) Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
13/02/24 15:30  brak uprawnień DG-NET SA (2/2024) Raport kwartalny za IV kw. 2023 r.
10/01/24 13:30  brak uprawnień DG-NET SA (1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku
29/11/23 20:46 DG-NET S.A.: Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu związanego z rozbudową sieci Emitenta
08/11/23 11:35  brak uprawnień DG-NET SA (9/2023) Raport kwartalny za III kw. 2023 r.
26/09/23 17:17 DG-NET S.A.: Nabycie udziałów w spółce zależnej
08/09/23 17:31 DG-NET S.A.: Zarejestrowanie nabycia udziałów oraz podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
16/08/23 15:36  brak uprawnień DG-NET SA (8/2023) Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku
07/08/23 10:23  brak uprawnień DG-NET SA (7/2023) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2023 r.
27/06/23 14:59 DG-NET S.A.: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2023 r.
14:29  brak uprawnień DG-NET SA (6/2023) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2023 r.
01/06/23 20:33 DG-NET S.A.: Nabycie udziałów i przejście własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa
29/05/23 13:50  brak uprawnień DG-NET SA (5/2023) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r.
13:40 DG-NET S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 r.
24/05/23 17:10  brak uprawnień DG-NET SA (4/2023) Raport roczny za 2022 rok