info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.04, godz. 02:11
kontakt
TENDERHUT

Komunikaty

02/10/23 18:29 TENDERHUT S.A.: TENDERHUT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
28/09/23 21:27 TENDERHUT S.A.: Sprzedaż akcji spółki Holo4Labs S.A. i utrata kontroli nad spółką zależną
15/09/23 17:42 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w sierpniu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - sierpień 2023 rok
18/08/23 18:50 TENDERHUT S.A.: Informacja o powołaniu prokurenta
15/08/23 22:10 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w lipcu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - lipiec 2023 rok
18/07/23 19:03 TENDERHUT S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta
15/07/23 21:11 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w czerwcu 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - czerwiec 2023 rok
04/07/23 22:21 TENDERHUT S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii F2
21/06/23 17:53 TENDERHUT S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz mieli co najmniej 5% głosów
20/06/23 19:16 TENDERHUT S.A.: Treść uchwał podjętych na ZWZA w dniu 20 czerwca 2023 r.
15/06/23 22:01 TENDERHUT S.A.: Informacja o szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w maju 2023 roku oraz szacunkowych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w okresie styczeń - maj 2023 rok
14/06/23 10:11 TENDERHUT S.A.: Informacja o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
01/06/23 15:40 TENDERHUT S.A.: Informacja o otrzymaniu powiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
31/05/23 22:07 TENDERHUT S.A.: Otrzymanie wniosku o zmianę porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 20 czerwca 2023 r.
21:57 TENDERHUT S.A.: Informacja o powołaniu prokurentów