info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 03:59
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

29/11/21 15:18 GENOMTEC S.A.: Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie metody przekazywania i pomiaru ciepła do Urzędu ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UK IPO)
19/11/21 09:08 GENOMTEC S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 29/2021
08:00 GENOMTEC S.A.: Dokonanie zgłoszenia patentowego w zakresie autorskiego zestawu starterów, sposobu wykrywania infekcji oraz zastosowanie zestawu starterów do genetycznej diagnostyki wirusa brodawczaka ludzkiego typ 16 (HPV16).
08/11/21 07:30  brak uprawnień GENOMTEC SA (23/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Genomtec S.A.
05/11/21 13:44  brak uprawnień GENOMTEC SA (22/2021) Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 5 listopada 2021 roku
13:38 GENOMTEC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
04/11/21 16:23  brak uprawnień GENOMTEC SA (21/2021) Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii H
03/11/21 08:53 GENOMTEC S.A.: Planowane przyspieszenie procesu komercjalizacji platformy Genomtec? ID
29/10/21 16:31 GENOMTEC S.A.: Złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki Genomtec S.A.
12:08  brak uprawnień GENOMTEC SA (20/2021) Korekta raportu bieżącego EBI nr 19/2021
28/10/21 16:59  brak uprawnień GENOMTEC SA (19/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
16:31 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie decyzji o udzieleniu ochrony patentowej na zestaw do kontroli temperatury na terytorium RP
26/10/21 12:18  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A.
19/10/21 17:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki GENOMTEC S.A.
08/10/21 20:30  brak uprawnień GENOMTEC SA (18/2021) Zwołanie NWZA na dzień 5 listopada 2021 roku