info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.03, godz. 19:28
kontakt
GENOMTEC

Komunikaty

30/06/22 22:35  brak uprawnień GENOMTEC SA (11/2022) Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2022 roku
22:12 GENOMTEC S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2022 roku oraz mieli co najmniej 5% głosów
29/06/22 08:31 GENOMTEC S.A.: Otrzymanie od Europejskiego Urzędu Patentowego ochrony patentowej na wynalazek
27/06/22 08:33 GENOMTEC S.A.: Podpisanie umowy handlowej dotyczącej sprzedaży Genomtec ID.
23/06/22 16:57 GENOMTEC S.A.: Oświadczenie Zarządu w sprawie dookreślenia kapitału docelowego oraz ustalenie tekstu jednolitego statutu
15/06/22 16:00 GENOMTEC S.A.: Zmiana stanu posiadania
08/06/22 07:06 GENOMTEC S.A.: Wprowadzenie do obrotu Genomtec ID
03/06/22 15:45 GENOMTEC S.A.: Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
15:26  brak uprawnień GENOMTEC SA (10/2022) Zwołanie ZWZA na dzień 30 czerwca 2022 roku
01/06/22 13:53 GENOMTEC S.A.: Stanowisko Spółki w zakresie pojawiających się nieprawdziwych informacji dotyczących zgłoszenia Genomtec ID
12:27 GENOMTEC S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3. rozporządzenia MAR dotyczące pożyczki akcji
12:18  brak uprawnień GENOMTEC SA (9/2022) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
25/05/22 18:10  brak uprawnień GENOMTEC SA (8/2022) Raport roczny za rok 2021 Genomtec S.A.
23/05/22 17:32  brak uprawnień GENOMTEC SA (7/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za 2021 rok
16/05/22 17:30  brak uprawnień GENOMTEC SA (6/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku Genomtec S.A.