info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.01, godz. 06:09
kontakt
SIMTERACT

Komunikaty

27/05/22 11:08  brak uprawnień SIMTERACT SA (7/2022) Raport roczny Simteract S.A. za rok 2021
23/05/22 11:18  brak uprawnień SIMTERACT SA (6/2022) ZMIANA TERMINU: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 22 CZERWCA 2022 R.
11:13 SIMTERACT S.A.: ZMIANA TERMINU: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 22
20/05/22 15:57  brak uprawnień SIMTERACT SA (5/2022) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2022 R.
15:48 SIMTERACT S.A.: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SIMTERACT S.A. NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2022 R.
11/05/22 07:45  brak uprawnień SIMTERACT SA (4/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
 brak uprawnień SIMTERACT SA (3/2022) Raport kwartalny za I kwartał 2022 r.
07/03/22 14:56 SIMTERACT S.A.: Zapowiedź gry Urban Venture - rozbudowanego symulatora jazdy samochodem
11/02/22 08:41  brak uprawnień SIMTERACT SA (2/2022) Raport kwartalny za IV kwartał 2021 r.
10/01/22 19:19  brak uprawnień SIMTERACT SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
17/12/21 08:31 SIMTERACT S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 7/2021: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy dot. produkcji gry Train Life: A Railway Simulator
08:02 SIMTERACT S.A.: Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy dot. produkcji gry Train Life: A Railway Simulator
12/11/21 10:20  brak uprawnień SIMTERACT SA (13/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
10/08/21 09:30  brak uprawnień SIMTERACT SA (12/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
05/08/21 11:02 SIMTERACT S.A.: Data premiery gry Train Life: A Railway Simulator w trybie wczesnego dostępu