info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.25, godz. 19:39
kontakt
CAVATINA

Komunikaty

25/09/23 13:24  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2023C spółki CAVATINA HOLDING S.A.
13:07 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023C do obrotu na rynku regulowanym
21/09/23 16:19  brak uprawnień Cavatina Holding przydzielił warunkowo 50 tys. zwykłych obligacji na okaziciela serii P2023C
16:07 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii P2023C
15/09/23 08:35 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii P2023C w KDPW
04/09/23 14:44  brak uprawnień Cavatina Holding wyemituje obligacje o wartości do 50 mln zł
14:29 CAVATINA HOLDING S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii P2023C.
28/07/23 08:37 CAVATINA HOLDING S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2023B_EUR na rynku regulowanym
27/07/23 18:13  brak uprawnień GPW: Komunikat - CAVATINA HOLDING
17:56  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2023B_EUR spółki CAVATINA HOLDING
26/07/23 14:55 CAVATINA HOLDING S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2023B_EUR
25/07/23 17:16  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów inwestycyjnych serii BV emitowanych przez EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ
24/07/23 20:07 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2023B_EUR do obrotu na rynku regulowanym
17:08  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2023B_EUR spółki CAVATINA HOLDING S.A.
20/07/23 19:59  brak uprawnień Cavatina Holding zebrała w emisji publicznej obligacji ok. 4,4 mln euro