info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 12:36
kontakt
CAVATINA

Komunikaty

24/08/22 10:31  brak uprawnień Spółki zależne Cavatina Holding zawarły przyrzeczone umowy sprzedaży nieruchomości za ok. 139,3 mln euro
10:14 CAVATINA HOLDING S.A.: Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży dotyczących projektów Carbon Tower, Ocean Office Park A oraz Tischnera Office
22/07/22 16:30 CAVATINA HOLDING S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022C na rynku regulowanym
21/07/22 17:31  brak uprawnień GPW: Komunikat - CAVATINA HOLDING
17:28  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022C spółki CAVATINA HOLDING
20/07/22 13:52 CAVATINA HOLDING S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2022C
19/07/22 15:16 CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o powołaniu Członków Zarządu Cavatina Holding S.A.
09:50 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022C do obrotu na rynku regulowanym
18/07/22 17:20  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji serii P2022C spółki CAVATINA HOLDING
15/07/22 14:37 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowy przydział obligacji serii P2022C
14:21 CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o rejestracji zmian Statutu Spółki.
11:47 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022C w KDPW
04/07/22 09:38 CAVATINA HOLDING S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022B na rynku regulowanym
01/07/22 17:24  brak uprawnień GPW: Komunikat: CAVATINA HOLDING
17:17  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022B spółki CAVATINA HOLDING