info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 10:29
kontakt
CAVATINA

Komunikaty

13/05/22 16:45 CAVATINA HOLDING S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 6/2022 dot. wydania akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
14:21 CAVATINA HOLDING S.A.: Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta i udzielenie zabezpieczeń przez Emitenta.
22/04/22 16:27  brak uprawnień Cavatina Holding pozyskała w I kw. najemców na 24,5 tys. m kw. w biurowcach
02/04/22 15:06 CAVATINA HOLDING S.A.: CAVATINA HOLDING S.A.
01/04/22 19:53 CAVATINA HOLDING S.A.: CAVATINA HOLDING S.A.
19:47 CAVATINA HOLDING S.A.: Informacja o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto na dzień 31 grudnia 2021 roku, stanowiąca uzupełnienie skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Cavatina Holding S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.
31/03/22 22:11  brak uprawnień Grupa Cavatina Holding zwiększyła w '21 zysk netto o 30 proc., do 189,6 mln zł
21:37 CAVATINA HOLDING S.A.: CAVATINA HOLDING S.A.
21:33 CAVATINA HOLDING S.A.: CAVATINA HOLDING S.A.
10/03/22 11:48 CAVATINA HOLDING S.A.: Wyznaczenie pierwszego dnia notowań obligacji serii P2022A na rynku regulowanym
09/03/22 17:34  brak uprawnień GPW: Komunikat: CAVATINA HOLDING S.
17:13  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022A spółki CAVATINA HOLDING S.A
08/03/22 14:13 CAVATINA HOLDING S.A.: Podsumowanie emisji obligacji serii P2022A
04/03/22 15:10 CAVATINA HOLDING S.A.: Warunkowa rejestracja obligacji serii P2022A w KDPW oraz warunkowe dopuszczenie obligacji serii P2022A do obrotu na rynku regulowanym.
13:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii P2022A spółki CAVATINA HOLDING SA