info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.08.10, godz. 16:33
kontakt
GENXONE

Komunikaty

04/08/22 13:11  brak uprawnień GENXONE SA (20/2022) Podpisanie umowy z biegłym rewidentem
13/07/22 16:42 GENXONE S.A.: Zawarcie istotnej umowy
11/07/22 12:00 GENXONE S.A.: Otrzymanie pozytywnej rekomendacji dot. wydania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2015
14/06/22 16:27 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
07/06/22 14:23  brak uprawnień genXone wypłaci 1 zł dywidendy na akcję
14:09  brak uprawnień GENXONE SA (19/2022) Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
06/06/22 16:35 GENXONE S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
16:20  brak uprawnień GENXONE SA (18/2022) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r.
02/06/22 13:07 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o transakcjach osoby zobowiązanej
13:02 GENXONE S.A.: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta
01/06/22 15:10  brak uprawnień GENXONE SA (17/2022) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
13/05/22 14:20  brak uprawnień GENXONE SA (16/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
10/05/22 19:49  brak uprawnień GENXONE SA (15/2022) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki
06/05/22 15:42 GENXONE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień6 czerwca 2022 roku
15:34  brak uprawnień GENXONE SA (14/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki genXone S.A. na dzień 6 czerwca 2022 roku