info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 17:58
kontakt
STARWARD

Komunikaty

24/06/22 14:22 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
14:18  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (10/2022) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
14:15 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 23 czerwca 2022 r.
15/06/22 23:34  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (9/2022) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
23:27 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
12/06/22 22:12  brak uprawnień 11 bit studios wyda grę Starward Industries i obejmie akcje spółki
21:14 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie z 11 bit studios S.A. Porozumienia o współpracy w zakresie wydania gry oraz inwestycji w akcje Starward Industries SA, ustalenie okresu wydania gry
27/05/22 15:57  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (8/2022) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
15:52 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
13/05/22 22:32  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (7/2022) Raport okresowy Starward Industries S.A. za I kwartał 2022 r.
13/04/22 20:57  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (6/2022) Korekta raportu rocznego Starward Industries S.A. za 2021 rok
31/03/22 20:53  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (5/2022) Zmiany w składzie Zarządu Starward Industries S.A.
20:50  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (4/2022) Zmiany w składzie Zarządu Starward Industries S.A.
18:43  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (3/2022) Raport roczny Starward Industries S.A. za 2021 rok
15/02/22 08:36  brak uprawnień Starward Industries rozpoczęło prace nad wersją beta gry "Niezwyciężony"