info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 05:42
kontakt
STARWARD

Komunikaty

17/11/21 17:29 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawarcie nowej umowy lock-up przez Prezesa Zarządu
12/11/21 23:09  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (14/2021) Raport okresowy Starward Industries S.A. za III kwartał 2021 r.
14/10/21 16:55 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Publikacja pierwszego zwiastuna filmowego gry "The Invincible"
13/08/21 19:21  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (13/2021) Raport okresowy Starward Industries S.A. za II kwartał 2021 r.
17/06/21 13:23  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (12/2021) Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
13:19 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
16/06/21 22:35  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (11/2021) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
22:30 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 16 czerwca 2021 r.
20/05/21 23:43  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (10/2021) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
23:36 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Starward Industries S.A.
14/05/21 22:48  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (9/2021) Raport okresowy Starward Industries S.A. za I kwartał 2021 r.
04/05/21 18:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki STARWARD INDUSTRIES S.A.
26/04/21 18:34  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii I spółki STARWARD INDUSTRIES S.A.
14/04/21 07:35 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
08/04/21 21:18 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zmiana harmonogramu produkcji gry "The Invincible"