info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.12.08, godz. 06:57
kontakt
STARWARD

Komunikaty

01/12/22 19:49  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki STARWARD INDUSTRIES S.A.
10/11/22 17:17  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (17/2022) Raport okresowy Starward Industries S.A. za III kwartał 2022 r.
13/10/22 20:40 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Korekta raportu bieżącego ESPI nr 11/2022 dotyczącego zawiadomienia o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.
20:05 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki
12/10/22 19:41  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (16/2022) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w KRS oraz zmiany Statutu Spółki Starward Industries S.A.
30/09/22 22:24  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (15/2022) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Starward Industries S.A.
03/08/22 16:54  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (14/2022) Podsumowanie subskrypcji akcji serii J
16:51 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16:47 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Transakcja dokonana przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
29/07/22 17:15 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Objęcie akcji serii J oraz sprzedaż akcji przez Prezesa Zarządu
27/07/22 18:14  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (13/2022) Raport okresowy Starward Industries S.A. za II kwartał 2022 r.
13/07/22 21:53 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.
21:50  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (12/2022) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.
21:46 STARWARD INDUSTRIES S.A.: Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Starward Industries S.A. w dniu 13 lipca 2022 r.
08/07/22 17:22  brak uprawnień STARWARD INDUSTRIES SA (11/2022) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2022 r.