info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.01, godz. 04:59
kontakt
OVIDWORKS

Komunikaty

12/11/21 12:41  brak uprawnień OVID WORKS SA (18/2021) Raport okresowy za III kwartał 2021 roku
27/10/21 15:01 OVID WORKS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy wydawniczej dotyczącej wydania i promocji gry "Nemesis: Distress"
24/09/21 12:13 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie refundacji wydatków w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
22/09/21 12:03  brak uprawnień OVID WORKS SA (17/2021) Informacja o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego
17/08/21 13:29 OVID WORKS S.A.: Zawarcie umowy dotyczącej gry Interkosmos 2
13/08/21 18:30  brak uprawnień OVID WORKS SA (16/2021) Raport okresowy za II kwartał 2021 roku
12:22  brak uprawnień OVID WORKS SA (15/2021) Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii B i D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
10/08/21 10:19  brak uprawnień OVID WORKS SA (14/2021) Objęcie akcji serii B Emitenta w wyniku ostatniego wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A
09/08/21 14:37 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zaliczki w ramach projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
13/07/21 14:54  brak uprawnień OVID WORKS SA (13/2021) Korekta raportu za IV kwartał 2020 r.
14:49  brak uprawnień OVID WORKS SA (12/2021) Korekta raportu za III kwartał 2020 r
09/07/21 19:00  brak uprawnień OVID WORKS SA (11/2021) Korekta raportu za II kwartał 2020 r.
01/07/21 14:03 OVID WORKS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
09:59  brak uprawnień OVID WORKS SA (10/2021) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 roku
28/05/21 14:19 OVID WORKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2021 r.