info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.29, godz. 16:12
kontakt
OVIDWORKS

Komunikaty

14/11/22 18:22  brak uprawnień OVID WORKS SA (13/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
20/10/22 13:59  brak uprawnień OVID WORKS SA (12/2022) Informacja o podpisaniu przez Emitenta z firmą audytorską umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta.
13/10/22 21:08  brak uprawnień OVID WORKS SA (11/2022) Powołanie członka Rady Nadzorczej
05/10/22 13:43  brak uprawnień OVID WORKS SA (10/2022) Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
26/09/22 12:27 OVID WORKS S.A.: Zawarcie porozumienia ws. rozwiązania umowy o współpracy wydawniczej ze spółką All in! Games S.A. dot. gry "Metamorphosis"
12/09/22 20:06  brak uprawnień OVID WORKS SA (9/2022) Rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Emitenta
29/08/22 17:39 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie ostatniej płatności w ramach rozliczenia projektu realizowanego w związku z konkursem GameINN 3
16/08/22 20:25  brak uprawnień OVID WORKS SA (8/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
08/08/22 18:12 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
11/07/22 23:45 OVID WORKS S.A.: Komentarz Emitenta do transakcji ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Prezesa Zarządu Spółki
16:37 OVID WORKS S.A.: Otrzymanie zawiadomienia od osoby zobowiązanej
04/07/22 18:49 OVID WORKS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 roku
01/07/22 12:35  brak uprawnień OVID WORKS SA (7/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ovid Works S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2022 r.
21/06/22 22:40 OVID WORKS S.A.: Ustalenie daty premiery gry "Interkosmos 2000".
03/06/22 11:18 OVID WORKS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ovid Works S.A. na dzień 30 czerwca 2022 r.