info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.07.06, godz. 08:40
kontakt
SPYROSOFT

Komunikaty

23/06/22 18:17 SPYROSOFT S.A.: Zatwierdzenie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
18:11 SPYROSOFT S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 23 czerwca 2022 r.
18:05 SPYROSOFT S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ dnia 23 czerwca 2022 r.
30/05/22 14:10 SPYROSOFT S.A.: Otrzymanie zawiadomień o transakcjach osoby zobowiązanej
14:05 SPYROSOFT S.A.: Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
27/05/22 19:14 SPYROSOFT S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spyrosoft S.A.
23/05/22 11:23  brak uprawnień Spyrosoft nie wyklucza akwizycji do końca roku, dywidenda będzie miała charakter incydentalny
08:35  brak uprawnień Spyrosoft zakłada w strategii na lata 2022 - 2026 marżę EBITDA na poziomie 11-14 proc. (opis)
08:10  brak uprawnień Spyrosoft zakłada w strategii na lata 2022 - 2026 marżę EBITDA na poziomie 11-14 proc.
08:01 SPYROSOFT S.A.: Publikacja strategii Spyrosoft na lata 2022 - 2026
07:55 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
29/04/22 17:08 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
17:06 SPYROSOFT S.A.: SPYROSOFT S.A.
11:07 SPYROSOFT S.A.: Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki
28/04/22 18:55  brak uprawnień SPYROSOFT SA (1/2022) SpyroSoft Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021